تعمیر و بازسازی ماشین 4 ریخته گری فولاد مبارکه توسط شرکت تابان نیرو سپاهان

تعمیر و بازسازی ماشین ریخته گری

تعمیر و بازسازی ماشین 4 ریخته گری فولاد مبارکه توسط شرکت تابان نیرو سپاهان

طی 55 روز فعالیت در حوزه مکانیک و تاسیسات شرکت تابان نیرو موفق به تعمیر و بازسازی ماشن 4 ریخته گری فولاد مبارکه گردید .این طولانی ترین شات دان ناحیه فولاد سازی و ریخته گری شرکت فولاد مبارکه ظی چند سال اخیر است . عمده فعالیت صورت گرفته به شرح زیر است:

فعالیت های اصلی مکانیک

۱تعویض دو عدد اتاقک اسیلاتور

۲تعویض تیر و ستون های مربوط به بیس اسیلاتور

۳ساخت و تعویض بدنه کولینگ چمبر

۴تعویض گاید ریل های سگمنت های ۱تا۵

۵دمونتاژ کامل بیس های غلتک های ۱تا۱۲ هردو خط

۶تنظیم بیس های سگمنت های ۱تا۱۱ هردوخط جهت بهبود فرآیند تولید

فعالیت های مهم گروه تاسیسات :

 5000اینچ قطر 

۱تعویض لوله های هیدرولیک روم

۲تعویض لوله های والو روم

۳تعویض کامل لوله های آب اولیه و ثانویه و سافت داخل کولینگ چمبر

۴تعویض کامل تیوپ های هیدرولیک داخل کولینگ چمبر

۵تعویض کلکتور های آب اسیلاتور هر دو خط

۶تعویض کلیه آب خنک کاری غلتک های ۱تا ۱۱و ۱۳ تا ۱۸ هر دو خط

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.