تصاویری از فعالیتهای شرکت تابان نیرو در فولاد سبا

تصاویری از فعالیتهای شرکت تابان نیرو در فولاد سبا

سرویس و تعمیر موتورهای MV

سرویس و تعمیر موتورهای MV

سرویس ترانس های پست 400 کیلو وات

سرویس ترانس های پست 400 کیلو وات

دمونتاژ و سرویس ترانس برق

دمونتاژ و سرویس ترانس برق

سرویس ترانس های پست 400 کیلو وات

سرویس ترانس های پست 400 کیلو وات

دمونتاژ و سرویس ترانس برق

دمونتاژ و سرویس ترانس برق

سرویس و تعمیر موتورهای MV

سرویس و تعمیر موتورهای MV

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.