English Page / صفحه انگليسى
 
 
    درباره ما >> شرکتهای همکار    
   
رزومه شرکت چارت سازمانی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت (HSE)
رتبه بندی و گواهی ها مدیران و اعضای هیئت مدیره همکاران
آخرین روزنامه رسمی و اساسنامه رزومه پرسنل عکس ها
رویکردها و رویه ها ماشین آلات و تجهیزات گواهی حسن انجام کار
پروژه های انجام شده و در دست اجرا امکانات و بستر (IT)  
نمونه قراردادها و موفقت نامه ها سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه مبتنی بر استاندارد (PMBOK)  
Copyright © 2013 Taban Niroo Co. All rights reserved.